We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Courses

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

Free Courses

 • Meta Front-End Developer Professional Certificate - Launch your career as a front-end developer. Build job-ready skills for an in-demand career and earn a credential from Meta. No degree or prior experience required to get started.
 • Egghead.io - Các video hướng dẫn ngắn về React và rất nhiều chủ đề khác.
 • Frontend Masters - Các khóa học về React.
 • Fullstack React - Được cập nhật thường xuyên, chuyên xây. đầy đủ về React và các thành phần liên quan.
 • Pure React - Từng bước để thành thạo React.
 • React for Beginners - Học React trong vài buổi chiều.
 • React for Designers - Khóa học 6 giờ dành cho các nhà thiết kế, bởi các nhà thiết kế.
 • React Essentials for Designers - Các khóa học về React phù hợp với các nhà thiết kế: các nguyên tắc cơ bản, khả năng, giới hạn và cách chúng liên quan đến thiết kế.
 • Essential React - Một khóa học cấp tốc dành cho người làm, chuyển nhanh từ “Hello World” sang thành phần cấu thành nâng cao.
 • React Training: Advanced React.js - Nâng cao kỹ năng React của bạn lên cấp độ tiếp theo.
 • Tyler McGinnis - Tyler McGinnis cung cấp quyền truy cập vào các khóa học của mình với một khoản phí hàng tháng. Các khóa học bao gồm “React Fundamentals” và “Universal React”.
 • Mastering React - Xây dựng các ứng dụng tương tác chuyên nghiệp với React.
 • React Tutorial - Học React từng bước trong môi trường tương tác với Flashcards.
 • Road to React - Hành trình của bạn để thành thạo React trong JavaScript.
 • Epic React - Tự tin, sẵn sàng với React như một chuyên gia
Trang này có hữu ích không?Sửa trang này