We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Các dự án mẫu

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

Có rất nhiều dự án mẫu được tạo bởi cộng đồng React. Chúng tôi đang duy trì trang này chỉ tập trung vào những dự án sử dụng React mà không có thư viện quản lý state của bên thứ ba.

Nếu bạn thêm một dự án, hãy cam kết cập nhật nó với các phiên bản React mới nhất.

Các dự án mẫu cỡ nhỏ

  • Calculator Triển khai máy tính iOS xây dựng bằng React
  • Emoji Search Ứng dụng React tìm kiếm biểu tượng cảm xúc
  • Snap Shot Một thư viện ảnh với tính năng tìm kiếm
  • BMI Calculator Một ứng dụng React Hooks để tính chỉ số BMI
  • Image Compressor Một trình nén ảnh ngoại tuyến được xây dựng với React và browser-image-compression
  • Counter App Một ví dụ nhỏ về giỏ hàng
  • Tutorial Solutions Giải pháp cho những thách thức được đề cập ở cuối hướng dẫn React

Ứng dụng hoàn chỉnh

  • Builder Book Ứng dụng web mã nguồn mở để viết và lưu trữ tài liệu hoặc bán sách. Được xây dựng với React, Material-UI, Next, Express, Mongoose, MongoDB
Trang này có hữu ích không?Sửa trang này