We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Where To Get Support

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

See the Community resources on the new site.

React có một cộng đồng hàng triệu lập trình viên.

Trên trang này chúng tôi đã liệt kê ra một số cộng đồng liên quan đến React mà bạn có thể tham gia; xem các trang khác trong phần này để biết thêm tài liệu học online và trực tiếp.

Trước khi tham gia vào cộng đồng React, vui lòng đọc Quy tắc ứng xử của chúng tôi. Chúng tôi đã áp dụng Giao ước cộng tác viên và chúng tôi hi vọng các thành viên trong cộng đồng sẽ tuân thủ các qui tắc.

Stack Overflow

Stack Overflow là một diễn đàn nổi tiếng để đặt các câu hỏi về code hoặc nếu bạn gặp một lỗi cụ thể. Đọc qua câu hỏi hiện có được gắn thẻ reactjs hoặc câu hỏi của riêng bạn!

Có rất nhiều diễn đàn online là nơi tuyệt vời để thảo luận về phương pháp hay nhất và kiến trúc ứng dụng cũng như tương lai của React. Nếu bạn có một câu hỏi về code có thể trả lời được, Stack Overflow là một nơi phù hợp.

Mỗi cộng đồng bao gồm hàng nghìn người dùng React.

<<<<<<< HEAD

Tin tức

Để biết thêm tin tức mới nhất về React, theo dõi @reactjs trên Twitterblog chính thức của React trên trang này.

Trang này có hữu ích không?Sửa trang này